De Hoge Raad volgt het oordeel van het hof dat sprake is van kwade trouw. Ook is de Hoge Raad het eens met het hof dat sprake is van een lucratief belang.

Belanghebbende, X, is werkzaam als IT-manager bij een vennootschap van het A-concern. In 2005 krijgt X, bij een overname, de mogelijkheid om te participeren in het A-concern. In 2011 wordt het A-concern weer overgenomen en kan X zijn participatie te gelde maken. In zijn IB-aangifte geeft X circa € 1,5 aan ROW aan. Nadat de inspecteur een voorlopige aanslag heeft opgelegd, dient X een herziene IB-aangifte in, waarin hij geen ROW aangeeft. De inspecteur legt daarop een nadere voorlopige aanslag op, conform de aangifte. Bij de definitieve aanslag corrigeert de inspecteur nog een afgetrokken lijfrentepremie. Nadat hij in 2014 op de hoogte komt van de participatie van X in het A-concern, legt de inspecteur een navorderingsaanslag op aan X. X stelt dat er geen sprake is van een nieuw feit. Hof Den Haag oordeelt dat X te kwader trouw heeft gehandeld en dat navordering mogelijk is. Ook is er volgens het hof sprake van een lucratief belang. Het hof stelt daarbij vast dat X het voordeel heeft genoten als een beloning voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. Daarbij acht het hof van belang dat participatie slechts mogelijk was voor enkele managers, waaronder X. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad volgt het oordeel van het hof dat sprake is van kwade trouw. Ook is de Hoge Raad het met het hof eens dat sprake is van een lucratief belang. Volgens de Hoge Raad heeft het hof op juiste wijze rekening gehouden met het feit dat slechts een beperkte groep managers kon participeren. Dat ook anderen eventueel konden participeren acht de Hoge Raad niet van belang, gezien de inhoud van de Manager’s Certificate en het feit dat niet is gebleken dat participatie ook aan anderen is aangeboden of dat anderen hebben deelgenomen. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92b

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 3 december

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen