De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees en Staatssecretaris van Financiën Snel hebben mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer in een tweede brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitwerking van de vervanging van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA).

In de brief wordt meer informatie verstrekt over de voortgang van de vier aangekondigde maatregelen: opdrachtgeversverklaring, verduidelijking gezag, arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT) en opt-out.

De uitwerking van de webmodule waar opdrachtgevers een opdrachtsgeversverklaring kunnen verkrijgen door het invullen van een vragenlijst ligt op schema en wordt eind 2019 verwacht. De term gezagsverhouding wordt versneld verduidelijkt per 1 januari 2019 en opgenomen in het handboek Loonheffingen. De uitwerking van de ALT maatregel loopt vertraging op door spanning met het Europees Recht. De maatregel kan op zijn vroegst per 1 januari 2021 in werking treden. De tegenhanger van de ALT maatregel, de opt-out regeling voor zelfstandig ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, zal gezamenlijk met de ALT maatregel worden ingevoerd.

Verder is de Belastingdienst gestart met de bedrijfsbezoeken bij opdrachtgevers zoals vermeld in de 22e halfjaarsrapportage om invulling te geven aan het toezichtsplan arbeidsrelaties. Hier zijn op dit moment nog geen conclusies aan te verbinden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 3 december

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen