Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X, waarvoor hij mede verantwoordelijk is, onherstelbaar zijn.

Belanghebbende, X, en zijn twee zonen zijn vennoten van vof X, een auto(verhuur)bedrijf. Bij vof X vindt een boekenonderzoek plaats. Daarbij wordt vastgesteld dat er binnen de onderneming een omvangrijke stroom contant geld om gaat zonder dat hiervoor een kasboek wordt bijgehouden. Volgens de inspecteur geeft de kasadministratie geen getrouw beeld weer van het aanwezige kasgeld op een bepaald moment. Gevolg is de aan X gegeven informatiebeschikking voor het jaar 2013.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch heeft vof X niet voldaan aan de verplichting van artikel 52 AWR. X draagt als vennoot verantwoordelijkheid voor deze verplichting, zodat de inspecteur X terecht een informatiebeschikking heeft gegeven. De inspecteur heeft de informatiebeschikking echter mede gebaseerd op een vermogensvergelijking die niet is overgelegd. De inspecteur maakt dit onderdeel van de informatiebeschikking dus niet aannemelijk. Het hof vernietigt de beschikking alleen op dit onderdeel. In die zin is het hoger beroep van X gegrond. Het hof geeft X geen termijn om te voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichting. Aan de administratie van vof X kleven dusdanige ernstige gebreken dat niet alsnog gevolg kan worden gegeven aan de in art. 52 AWR opgenomen administratieplicht.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 1 juli

  306
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen