Hof 's-Hertogenbosch vernietigt de aan X gegeven informatiebeschikkingen gedeeltelijk. Er wordt geen nieuwe termijn vastgesteld voor het voldoen aan de in de gehandhaafde onderdelen van de informatiebeschikkingen bedoelde verplichtingen, omdat de gebreken in de administratie onherstelbaar zijn.

Belanghebbende, vof X (hierna: X), handelt in en verhuurt nieuwe en gebruikte bedrijfsauto's. Firmanten zijn gedurende het jaar 2012 H en diens zonen A en C. Tijdens een boekenonderzoek bij vof X wordt vastgesteld dat er binnen de onderneming een omvangrijke stroom contant geld om gaat zonder dat hiervoor een kastboek wordt bijgehouden. Volgens de inspecteur geeft de kasadministratie geen getrouw beeld weer van het aanwezige kasgeld op een bepaald moment. Aan X zijn voor de jaren 2012 en 2013 informatiebeschikkingen gegeven. X komt uiteindelijk in hoger beroep.

Volgens Hof ´s-Hertogenbosch heeft de inspecteur beide informatiebeschikkingen mede gebaseerd op een vermogensvergelijking. Omdat deze vermogensvergelijkingen door de inspecteur niet zijn overgelegd, maakt de inspecteur dit onderdeel van de informatiebeschikkingen niet aannemelijk. Gevolg is dat beide informatiebeschikkingen op dit onderdeel vernietigd worden. Voor het overige worden de beschikkingen gehandhaafd. Het hof geeft X echter geen termijn om alsnog te voldoen aan de in de informatiebeschikkingen bedoelde verplichting. Aan de administratie van vof X kleven dusdanige ernstige gebreken dat niet alsnog gevolg kan worden gegeven aan de in art. 52 AWR opgenomen administratieplicht.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 1 juli

  253
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen