Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X onherstelbaar zijn.

Belanghebbende, X, is in het jaar 2012 samen met zijn vader en broer vennoot van vof X, een auto(verhuur)bedrijf. Tijdens een boekenonderzoek bij vof X wordt vastgesteld dat er binnen de onderneming een omvangrijke stroom contant geld om gaat zonder dat hiervoor een kasboek wordt bijgehouden. Volgens de inspecteur geeft de kasadministratie geen getrouw beeld weer van het aanwezige kasgeld op een bepaald moment. De inspecteur geeft X een informatiebeschikking met betrekking tot de op te leggen aanslag ib/pvv voor het jaar 2012. In geschil is of dit terecht is.

Volgens Hof ´s-Hertogenbosch heeft de inspecteur de informatiebeschikking mede gebaseerd op een vermogensvergelijking die niet is overgelegd. De inspecteur maakt dit onderdeel van de informatiebeschikking dus niet aannemelijk. De informatiebeschikking wordt alleen op dit onderdeel vernietigd. Het hof geeft X echter geen termijn om alsnog te voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichting. Aan de administratie van vof X kleven dusdanige ernstige gebreken dat niet alsnog gevolg kan worden gegeven aan de in art. 52 AWR opgenomen administratieplicht.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 1 juli

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  189
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen