Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen. Hij maakt namelijk aannemelijk dat de CV naar Nederlandse maatstaven als transparant moet worden aangemerkt.

Belanghebbende, X, emigreert in 2005 naar Indonesië. In 2008 vestigt X zich In België. Van deze laatste verhuizing stelt X de Belastingdienst niet op de hoogte. In 2012 verkrijgt X aandelen in het Nederlandse A bv. Verder is hij beherend vennoot en zaakvoerder van de Belgische gewone commanditaire vennootschap (CV). Per 1 april 2012 wordt de CV medebestuurder van A bv en sluiten zij een managementovereenkomst. De inspecteur legt IB-aanslagen 2012 - 2015 op aan X. Hij is namelijk van mening dat X gebruikelijk loon in aanmerking moet nemen in verband met de werkzaamheden die hij via de CV verricht voor A bv.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen. Hij maakt namelijk aannemelijk dat de CV naar Nederlandse maatstaven als transparant moet worden aangemerkt. Daarbij is van belang dat de aandelen in een CV in de regel niet vrij overdraagbaar zijn. De aanslagen voor de jaren 2014 en 2015 blijven daarom in stand. De aanslagen voor de jaren 2012 en 2013 worden vernietigd omdat zij niet rechtsgeldig zijn bekend gemaakt.

De rechtbank overweegt daarbij dat X in 2012 zijn adreswijziging alsnog had moeten doorgeven aan de inspecteur en dat de inspecteur mocht uitgaan van het adres in Indonesië van X. Nu de inspecteur de aanslagen voor 2012 en 2013 niet volledig juist heeft geadresseerd, en X stelt dat hij de aanslagen nooit heeft ontvangen, zijn de aanslagen niet op de juiste wijze bekendgemaakt. Zij zijn daardoor niet binnen de wettelijke termijn vastgesteld.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.80

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Invordering

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 11 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

140

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen