Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen energieleverancier is en dat de belasting ook niet van hem is ingehouden. Hierdoor kan X geen bezwaar of beroep instellen met betrekking tot de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Aan X is door zijn energieleverancier op 1 januari 2021, 1 april 2021, 1 mei 2021 en 1 september 2021 energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in rekening gebracht. In geschil is of de bezwaren van X tegen de in rekening gebrachte energiebelasting terecht niet-ontvankelijk zijn verklaard. Het verzoek om teruggaaf energiebelasting, belasting op leidingwater, kolenbelasting en ODE over de periode van 10 december 2020 tot en met 11 december 2021 is afgewezen. Het verzoek is afgewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen energieleverancier is en dat de belasting ook niet van hem is ingehouden. Hierdoor kan X geen bezwaar of beroep instellen met betrekking tot de energiebelasting en de ODE. De bezwaren zijn terecht niet-ontvankelijk verklaard. X heeft in zijn teruggaafverzoek geen beroep gedaan op één van de WBm-teruggaafregelingen door slechts te verwijzen naar zijn begeleidende brief. Het recht op teruggaaf van energiebelasting en ODE is terecht afgewezen. De beroepen van X zijn ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 20

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 11 januari

61

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen