Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen vertrouwen kan ontlenen aan de informatie op de website van de Belastingdienst. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering door toepassing van de partieel buitenlandse belastingplicht.

X is in de jaren 2018 en 2019 woonachtig in Nederland en maakt gebruik van de 30%-regeling voor vanuit het buitenland ingekomen werknemers. In haar aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2018 en 2019 geeft zij haar spaartegoeden op, hetgeen leidt tot een belastbaar inkomen uit box 3. Op de website van de Belastingdienst leest zij dat een fout in een aangifte binnen 5 jaar gecorrigeerd kan worden. Nadat de aanslagen IB/PVV 2018 en 2019 onherroepelijk zijn geworden, dient X alsnog een verzoek in om behandeld te worden als partieel buitenlands belastingplichtige. Dit verzoek wordt behandeld als ambtshalve vermindering. De inspecteur wijst het verzoek af.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen vertrouwen kan ontlenen aan de informatie op de website van de Belastingdienst. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslagen door toepassing van de partieel buitenlandse belastingplicht. De keuze voor toepassing van partiële buitenlandse belastingplicht kan worden gemaakt, zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. X heeft haar keuze te laat gemaakt. De website van de Belastingdienst bevat slechts algemeen voorlichtende informatie voor de meest voorkomende gevallen. X had zelf verder moeten informeren welke termijn precies voor haar gold. Het beroep is ongegrond. 

Lees ook het thema De 30%-regeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 11

Wet inkomstenbelasting 2001 2.6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 11 januari

60

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen