Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het recht op terugvordering is ontstaan in de periode dat de betalingen door X zijn voldaan. In die periode was X nog ondernemer. De vordering uit de onverschuldigde betaling en daarmee ook de rentevergoeding is verplicht ondernemingsvermogen gebleven.

X is tot en met 1998 actief als varkenshouder en tot en met 1996 lid van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. De vakbond procedeert met succes tegen de Retributieverordening Bestrijding Ziekte van Aujeszky, waardoor de varkenshouders in de periode 1993-1998 heffingen moeten betalen. In 2009 wordt de verordening onverbindend verklaard, waardoor de betalingen onverschuldigd zijn. Op basis van een latere vaststellingsovereenkomst wordt in 2016 additioneel nog € 11,5 mln. rente aan de NVV uitgekeerd, die dit in 2016 aan leden en oud-leden heeft uitbetaald. In geschil is of de inspecteur de door X ontvangen rente van € 21.045 terecht heeft nagevorderd als een nagekomen bedrijfsbate. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat het recht op terugvordering is ontstaan in de periode dat de betalingen door X zijn gedaan. In die periode was X nog ondernemer. Bij het staken van een onderneming gaan alle activa naar het privévermogen, tenzij sprake is van uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden omtrent de afwikkeling van een activum. De vordering uit de onverschuldigde betaling en daarmee ook de rentevergoeding is verplicht ondernemingsvermogen gebleven. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Stakingswinst.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 11 januari

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen