Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de vermogensetikettering van de woning moet worden gevolgd, ongeacht of mogelijk toen al duidelijk was dat deze na vijf maanden het ondernemingsvermogen weer zou verlaten

Mevrouw X woont vanaf medio 2014 in een nieuwbouwhuis. De bouwkosten zijn € 639.028. Van de totale woonoppervlakte gebruikt zij 25% zakelijk als kantoor. Aanvankelijk rekent X de woning geheel tot haar buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen. Begin 2015 wordt de vof-structuur omgezet in een bv-structuur. In het kader hiervan brengt X de woning over naar privé. Op basis van een taxatiewaarde van € 580.000 en waardedruk wegens bewoning claimt X vervolgens een aftrekbaar boekverlies van € 262.028. Volgens de inspecteur rekent X de woning alleen tot haar ondernemingsvermogen om dit verlies te realiseren en is dit fraus legis.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de vermogensetikettering van de woning moet worden gevolgd, ongeacht of mogelijk toen al duidelijk was dat deze na vijf maanden het ondernemingsvermogen weer zou verlaten (zie HR 21 maart 2003, 38.094, V-N 2003/17.13). De keuzevrijheid van X kan niet alsnog worden beperkt door een redelijkheidstoets op grond van fraus legis. Reeds hierom faalt het standpunt van de inspecteur. De beroepen van X zijn gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Huwelijksvermogensrecht, Inkomstenbelasting

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  618
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen