Rechtbank Gelderland oordeelt dat de handelsinkoopwaarde niet te hoog is vastgesteld, aangezien is uitgesloten dat op vergelijkbare auto's op de Nederlandse markt nog minder BPM rust.

X bv doet BPM-aangifte voor negen personenauto’s met schade. Eén bezwaar is gegrond verklaard vanwege het alsnog toepassen van een extra leeftijdskorting. De inspecteur beroept zich op interne compensatie omdat met meer dan 72% waardevermindering als gevolg van schade rekening is gehouden. De meeste auto's zijn getaxeerd door eerst 80% van de gemiddelde vraagprijs van drie onbeschadigde referentie-auto's te nemen. Vervolgens is de schade steeds volledig afgetrokken, tenzij de aftrek zou leiden tot een zeer lage waarde of zelfs een negatieve waarde.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld, aangezien is uitgesloten dat op vergelijkbare auto's op de Nederlandse markt nog minder BPM rust. Het feit dat door tijdsverloop de verschuldigde BPM bij één auto lager is geworden, is niet het gevolg van onrechtmatigheid van de inspecteur. Weliswaar verplicht de wet tot voldoening voorafgaand aan de registratie, maar het is aannemelijk dat de registratie in dit geval toch binnen vijf werkdagen na de voldoening had kunnen plaatsvinden. Er is dus terecht geen bezwaarkostenvergoeding toegekend. De beroepen van X bv zijn ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 25 maart

  286
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen