Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de in België woonachtige X geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek omdat X samen met zijn partner niet meer dan 90% van het wereldinkomen in Nederland geniet.

Belanghebbende, X, woont samen met zijn partner in België in een eigen woning die is gefinancierd met een hypothecaire lening. X geniet in 2015 Nederlands inkomen dat in Nederland is belast. De partner heeft inkomen dat enkel in België wordt belast. In geschil is de vraag of X hypotheekrente in mindering mag brengen op zijn inkomen uit werk en woning.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Volgens de nationale wet is X geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Ook volgens het Unierecht heeft X recht op geen hypotheekrenteaftrek, omdat het gezamenlijk wereldinkomen van X en zijn partner niet voor meer dan 90% in Nederland wordt genoten. Dat X en zijn partner in België afzonderlijk belastingplichtig zijn voor de personenbelasting, is niet relevant. Er is geen sprake van een standaard Schumacker-situatie. Ook maakt X niet aannemelijk dat België onvoldoende rekening houdt met de persoonlijke en gezinssituatie van X en zijn partner. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 7.8

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 17 november

Informatiesoort: VN Vandaag

409

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen