Hof Den Haag oordeelt, evenals de rechtbank, dat X niet aannemelijk maakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar zoon voert. Voor de reizen naar Thailand bestaat geen recht op aftrek voor reiskosten in verband met ziekenbezoek.

De inspecteur legt IB-navorderingsaanslagen op aan X in verband met de door haar geclaimde reiskosten voor ziekenbezoek van haar in Thailand verblijvende zoon. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar zoon voert, en al helemaal niet dat dit het geval zou zijn bij de aanvang van de ziekte. De inspecteur heeft deze post dan ook terecht geschrapt.

Hof Den Haag oordeelt, evenals de rechtbank, dat X niet aannemelijk maakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar zoon voert. Voor de reizen naar Thailand bestaat geen recht op aftrek voor reiskosten in verband met ziekenbezoek. Verder heeft X ook geen recht op een materiële schadevergoeding. Het verzoek is onvoldoende onderbouwd. Ten aanzien van de ISV stelt het hof vast dat de rechtbank deze terecht op € 1000 heeft vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:13

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 17 november

Informatiesoort: VN Vandaag

343

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen