Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet bevoegd is tweemaal een informatiebeschikking te geven voor dezelfde tekortkoming en vernietigt de tweede informatiebeschikking.

X is het oneens met de tweede informatiebeschikking die de inspecteur geeft in de bezwaarfase met betrekking tot de aanslagen IB/PVV en Zvw 2015.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet bevoegd is tweemaal een informatiebeschikking te geven voor dezelfde tekortkoming. Tijdens de bezwaarfase tegen de aanslagen IB/PVV en Zvw heeft de inspecteur opnieuw om informatie verzocht met betrekking tot RUS/RUT-verplichtingen. In de daaropvolgende tweede informatiebeschikking stelt de inspecteur, net als in de eerste informatiebeschikking, een schending van art. 47 AWR vast met betrekking tot de overeenkomsten en achterliggende berekeningen van de RUS/RUT-verplichtingen. Aangezien de tweede informatiebeschikking betrekking heeft op dezelfde tekortkoming, is deze niet rechtmatig, zie ook het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 2022, nr. 21/01277, V-N 2022/45.24. De rechtbank vernietigt de tweede informatiebeschikking.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 17 november

Informatiesoort: VN Vandaag

211

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen