Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag gebruikersbelasting OZB oplegt aan X voor het gebruik van de bioscoop tijdens de coronasluiting.

X is eigenaar en gebruiker van een bioscoop. X ontvangt een aanslag gebruikersbelasting OZB voor het belastingjaar 2022. X is het niet eens met deze aanslag. Op 1 januari 2022 was de bioscoop namelijk verplicht gesloten vanwege coronamaatregelen. X kon de zaak dus niet exploiteren als zijnde een bioscoop op 1 januari. Er is geen sprake van het metterdaad bezigen van de onroerende zaak voor de eigen behoefte, aldus X.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag gebruikersbelasting OZB oplegt aan X voor het gebruik van de bioscoop tijdens de coronasluiting. De OZB is een tijdstipbelasting. De situatie op 1 januari 2022 is daarom doorslaggevend. Op deze datum was de bioscoop door de overheid verplicht gesloten. Dit betekent echter niet dat X de zaak niet kan gebruiken. Tijdens de sluiting bleef de bioscoop volledig ingericht, zodat deze meteen open kon, zodra de verplichte sluiting is opgeheven, hetgeen ook is gebleken. Tijdens de sluiting kwalificeert de onroerende zaak als opslag voor meubilair. De aanslag gebruikersbelasting is terecht opgelegd. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 17 november

Informatiesoort: VN Vandaag

124

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen