A-G Wattel is van mening dat het lagere 2016-tarief niet van toepassing is. De auto’s zijn namelijk niet al in 2016 in een andere EU-lidstaat tot de openbare weg toegelaten én zij zijn niet vóór 1 maart 2017 in Nederland bij de RDW op naam gesteld. Ambtshalve wordt geconcludeerd dat de regeling van art. 16a – vóór en na 1 januari 2022 – niet discriminerend is.

X bv doet BPM-aangifte voor 48 uit andere EU-lidstaten afkomstige auto’s. Ondanks km-standen die variëren tussen de 7 en de 67 stelt X bv dat het gebruikte auto’s zijn. In geschil is de naheffingsaanslag over 2017. X bv stelt dat voor 30 auto’s nog het lagere tarief van 2016 moet gelden. Volgens Rechtbank en Hof Den Haag zijn de auto’s na de vervaardiging niet of nauwelijks in gebruik geweest, zodat zij nieuw zijn. Vaststaat dat de 30 auto’s hier pas vanaf juli 2017 zijn geregistreerd, zodat niet het tarief van 2016 kan worden toegepast. X bv gaat in cassatie. De Hoge Raad vraagt de A-G of art. 16a Wet BPM 1992 mogelijk op regelniveau binnenlandse vergelijkbare gevallen ongerechtvaardigd ongelijk behandelt en zo ja, of dat doorwerkt naar grensoverschrijdende gevallen.

Advocaat-Generaal Wattel is van mening dat het lagere 2016-tarief niet van toepassing is op de ingevoerde auto's. De 30 auto’s zijn namelijk niet al in 2016 in een andere lidstaat tot de openbare weg toegelaten én zij zijn niet vóór 1 maart 2017 in Nederland bij de RDW op naam gesteld. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep. Op verzoek van de Hoge Raad onderzoekt de A-G ambtshalve of de regeling van art. 16a discriminerend is. Voor de oude situatie (vóór 1 januari 2022) is dat volgens hem niet het geval. Ook na de wetswijzing kunnen alleen art. 8-vergunninghouders en handelaren die in een andere lidstaat gekentekende auto’s invoeren de datum van de kentekening en die van de tenaamstelling uit elkaar trekken en daardoor nog twee maanden na een tariefswijziging nieuwe auto’s met het oude tarief verkopen. Het nieuwe belastbare feit (de inschrijving) wordt thans verplaatst naar het latere moment van tenaamstelling. Dan geldt het nieuwe tarief als die tenaamstelling meer dan twee maanden na de tariefswijziging op zich heeft laten wachten. Deze anti-hamstermaatregel is volgens de A-G geoorloofd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 1 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen