Hof 's-Hertogenbosch oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de vernietiging van de schenking door de neef en zijn oudtante slechts is voorgewend.

X koopt in 2015 een woning van zijn oudtante. Hoewel de woning € 325.000 waard is, mag hij de woning kopen voor € 225.000. X krijgt het advies om eerst € 100.000 van haar te lenen, waarna zij dit in 2017 (vrijgesteld) kan schenken. Zij zien hier echter vanaf, omdat de tante niet extra naar de notaris wil en de neef de zaak niet op de spits wil drijven. Zowel de neef als de oudtante schrikt van de aanslag van € 27.409. Ze gaan daarom opnieuw naar de notaris om de schenking van € 100.000 met een beroep op dwaling om te zetten in een lening.

Eind 2017 scheldt de tante deze lening kwijt. X beroept zich ten aanzien van de schenkbelasting op dwaling. Volgens de Hoge Raad (10 januari 2020, 19/01199, V-N 2020/4.11) kan de vernietiging van een schenking wegens wederzijdse dwaling tot vermindering van de schenkbelasting leiden, tenzij partijen het beroep op vernietiging hebben voorgewend (zie HR 12 juli 2002, 35.820, V-N 2002/36.33). Volgt verwijzing. Niet meer in geschil is dat X en zijn oudtante wederzijds hebben gedwaald met betrekking tot de fiscale gevolgen van de schenking.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de vernietiging van de schenking slechts is voorgewend. Door de akte van rectificatie is de schenking namelijk civielrechtelijk met terugwerkende kracht omgezet in een lening. Door de vernietiging van de schenking wordt deze geacht niet te hebben plaatsgevonden en is de € 100.000 ten titel van geldlening aan X verstrekt. Fiscaalrechtelijk is het dus geen schenking in 2015, maar een vrijgestelde schenking in 2017. Het hoger beroep van X is gegrond.

Lees ook het thema Vrijstellingen schenk- en erfbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 6 228

Successiewet 1956 24

Successiewet 1956 53

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Verbintenissenrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 11 juni

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  593
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen