Als inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst zijn gehouden, wordt per geval beoordeeld of en voor hoeveel jaren een navordering moet worden opgelegd. Daarbij wordt ook bekeken of de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren kan worden toegepast. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op Kamervragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen.

Een verzuimboete kan niet worden opgelegd bij navordering maar (uiterlijk) bij het vaststellen van de initiële aanslag indien de aangifte niet (tijdig) is ingediend. Voor het opleggen van een vergrijpboete bij navordering moet worden geoordeeld dat het aan opzet of grove schuld van belastingplichtige is te wijten dat de aanslag te laag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Per geval wordt beoordeeld of bij het vaststellen van de aanslag/navordering ook een boete moet worden opgelegd. Een navordering wordt ook opgelegd bij de nabestaanden van de geïdentificeerde overleden personen. Indien de belastingplichtige is overleden kan geen boete worden opgelegd.

Lees ook het thema Navordering.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

[Nieuwsbron]

Editie: 11 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  246
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen