Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur aftrek van de giften terecht heeft geweigerd. Uit het FIOD-onderzoek blijkt namelijk dat op grote schaal valse giftkwitanties van Q werden verhandeld voor een percentage van veelal 10 - 12% van de op de kwitanties vermelde bedragen.

In zijn IB-aangiften 2012 en 2013 brengt X giften aan stichting Q in aftrek. Op verzoek van de inspecteur verstrekt X vervolgens diverse documenten die licht werpen op de giften. De inspecteur staat aftrek van de giften toe. In 2015 start de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar Q en haar bestuurders in verband met het opmaken van valse giftkwitanties en/of donatieverklaringen van Q en het gebruik hiervan bij het doen van IB-aangiften. Naar aanleiding van het FIOD-onderzoek legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen op aan X. In geschil is of de inspecteur terecht IB-navorderingsaanslagen heeft opgelegd en daarbij terecht vergrijpboetes van 75% heeft opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur aftrek van de giften terecht heeft geweigerd. Uit het FIOD-onderzoek blijkt namelijk dat op grote schaal valse giftkwitanties van Q werden verhandeld voor een percentage van veelal 10 - 12% van de op de kwitanties vermelde bedragen. Deze kwitanties kunnen niet zonder meer dienen als bewijs voor de door X gestelde giften. Daarvoor is nader bewijs nodig. Nu X geen nader schriftelijk bewijs heeft overgelegd waaruit volgt dat giften ten goede zijn gekomen aan Q, is het niet aannemelijk dat X giften aan Q heeft gedaan. Ten aanzien van de boete stelt het hof vast dat een boete van 75% passend en geboden is bij het gebruik maken van valse giftkwitanties om aftrekbare giften op te voeren. X heeft zich namelijk schuldig gemaakt aan het willens en wetens doen van onjuiste aangiften, als gevolg waarvan de aanslagen tot een te laag bedrag zijn vastgesteld. In verband met overschrijding van de redelijke termijn van de bezwaar- en beroepsprocedure, matigt het hof de boete nog wel met 10%.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2012 8

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 21 mei

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen