Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De aangifte geeft inhoudelijk bezien geen aanleiding voor twijfel die tot nader onderzoek aanleiding had moeten geven.

Voor het indienen van zijn IB-aangiften maakt belanghebbende, X, gebruik van de diensten van de Maatschap Werkcollectief Hoorn (WKH). In zijn IB-aangifte 2014 wordt een aftrek wegens specifieke zorgkosten opgevoerd van € 5350. De aanslag is vastgelegd conform de aangifte. Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar WKH vraagt de inspecteur informatie op over de aftrek specifieke zorgkosten. Na beoordeling van de informatie, legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag 2013 op aan X. X voert aan dat de inspecteur niet over een nieuw feit beschikt.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De aangifte geeft inhoudelijk bezien geen aanleiding voor twijfel die tot nader onderzoek aanleiding had moeten geven. Voor de opgevoerde aftrek voor specifieke zorgkosten geldt dat deze niet opvallend hoog is. Ook het beconnummer van WKH, in combinatie met het inmiddels, aanvankelijk kleinschalig, opgestarte onderzoek, vormt volgens het hof geen aanleiding om te concluderen dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan. Volgens het hof getuigt de werkwijze van de inspecteur juist van zorgvuldig en voldoende voortvarend handelen. Ook is de navordering niet in strijd met het correctiebeleid van de Belastingdienst. Het te betalen bedrag aan belasting bedraagt weliswaar minder dan € 450, maar de inkomenscorrectie is hoger dan € 1000, namelijk € 1203.

Lees ook  het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 21 mei

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen