Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat een - met de fiscaal partner - gezamenlijk ingediende aangifte te laat is en dat daarmee voor beide belastingplichtigen sprake is van een te laat ingediende aangifte. De in verband daarmee opgelegde verzuimboete acht de rechtbank passend en geboden.

X doet aangifte inkomstenbelasting 2018 buiten de daarvoor gestelde termijn en na daartoe herinnerd en aangemaand te zijn. Hij doet dat samen met zijn fiscaal partner. De inspecteur volgt de aangifte en legt bij de aanslag een gematigde verzuimboete op aan X wegens het te laat indienen van zijn aangifte. Na een afgewezen bezwaar komt X in beroep.

Rechtbank Noord-Holland overweegt dat een gezamenlijke aangifte bestaat uit twee afzonderlijke aangiften. Dat de fiscale partners hebben gekozen voor een gezamenlijke aangifte betekent niet dat X wordt ontslagen van de verplichting tijdig aangifte te doen. De verzuimboete is passend en geboden, ongeacht de vraag of de aangifte door de inspecteur wordt gevolgd en ongeacht de hoogte van de belasting. Beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2012 21

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 21 mei

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen