Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De aangifte geeft inhoudelijk bezien geen aanleiding voor twijfel die tot nader onderzoek aanleiding had moeten geven.

Voor het indienen van zijn IB-aangiften maakt belanghebbende, X, gebruik van de diensten van de Maatschap Werkcollectief Hoorn (WKH). De inspecteur stelt het bedrag van de na afloop van het belastingjaar 2014 niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek vast op € 2146. Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar WKH vraagt de inspecteur informatie op bij X over de in de aangifte opgenomen aftrek specifieke zorgkosten. Na ontvangst van de informatie, stelt de inspecteur het bedrag van de niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek vast op € 720. X voert aan dat de inspecteur niet over een nieuw feit beschikt.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De aangifte geeft inhoudelijk bezien geen aanleiding voor twijfel die tot nader onderzoek aanleiding had moeten geven. Voor de opgevoerde aftrek voor specifieke zorgkosten geldt dat deze niet opvallend hoog is. Ook het beconnummer van WKH, in combinatie met het inmiddels, aanvankelijk kleinschalig, opgestarte onderzoek, vormt volgens het hof geen aanleiding om te concluderen dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan. Volgens het hof getuigt de werkwijze van de inspecteur juist van zorgvuldig en voldoende voortvarend handelen.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 21 mei

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen