Naar aanleiding van een Woo-verzoek heeft de Staatssecretaris van Financiën de handhavingsplannen autoheffingen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 deels openbaar gemaakt. Het gaat om documenten die zien op het toezicht en de handhaving die wordt uitgevoerd binnen de BPM, MRB en BZM.

Enkele passages zijn onleesbaar gemaakt, vanwege de inspectie, controle en toezicht door de Belastingdienst. De gelakte passages gaan over de controlestrategie van de Belastingdienst.

In het Woo-verzoek is onder andere verzocht om alle informatie die ziet op fraude (definiëring, classificering, signalering, opsporing, handhaving, etc.) met betrekking tot de BPM, MRB en BZM. Hieronder valt ook informatie over welke algoritmes er bij de Belastingdienst in gebruik zijn.

Binnen de automiddelen wordt handhaving en toezicht uitgevoerd in het kader van verschillende onderwerpen. Een speciaal team, opgericht enkel voor het bestrijden van fraude binnen de automiddelen, is niet aanwezig binnen de Belastingdienst. Daarom zijn documenten zoals gespreksverslagen of memo’s van een dergelijk fraudeteam, niet voorhanden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 14 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

351

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen