Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht is uitgegaan van de CO2-uitstoot die op het Duitse kentekenbewijs staat en dat X de extra waardevermindering wegens het schadeverleden niet aannemelijk maakt.

X doet BPM-aangifte voor een Ford Mustang met schade en voldoet € 3481. In geschil is de naheffing van € 11.091. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aanslag tot € 8610. In hoger beroep stellen partijen dat de rechtbank de bruto BPM onjuist heeft vastgesteld op € 72.177 (tarief 2013) omdat het voor 2014 geldende tarief gunstiger is. De bruto BPM wordt daarom vastgesteld op € 71.997.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht is uitgegaan van de CO2-uitstoot die op het Duitse kentekenbewijs staat (zie HR 3 april 2020, 18/01389, V-N 2020/17.14). X maakt de extra waardevermindering wegens het schadeverleden niet aannemelijk, ondanks dat op de factuur staat dat het een ex-schade auto is. De aanslag wordt verlaagd tot € 8579. De rechtbank heeft ten aanzien van de proceskosten in eerste aanleg ten onrechte het lage tarief per punt toegepast. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 14 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

137

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen