Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv het bedrag van € 2,5 mln niet in aftrek kan brengen als afsluitprovisie. X bv heeft namelijk een zakelijke overeenkomst gesloten met Q bv op grond waarvan in de toekomst een deel van de mogelijk te realiseren winst toekomt aan Q bv.

De Rabobank zegt de (rekening-courant) kredietfaciliteit van belanghebbende, X bv, op. Om een executoriale verkoop van haar panden te voorkomen, gaat X bv op zoek naar een externe financier. Uiteindelijk vindt zij Q bv bereid om de financiering over te nemen. Na onderhandelingen tussen Q bv en de Rabobank, trekt de Rabobank de opzegging van de kredietfaciliteit in. Q bv neemt de Rabobankfinanciering niet over, maar bedingt wel dat zij samen met X bv de onroerende zaken zal gaan herontwikkelen en dat de meeropbrengst van de herontwikkelde onroerende zaken boven een bedrag van € 5 mln tussen beide partijen bij helfte zal worden verdeeld. X bv is van mening dat de onroerende zaken € 10 mln waard zijn en dat zij derhalve € 2,5 aan kosten heeft gemaakt in verband met het mislopen van een in de toekomst te realiseren winst, waardoor zij recht heeft op aftrek van dit bedrag ten laste van haar winst. X bv merkt dit bedrag van € 2,5 mln aan als een afsluitprovisie. In geschil is of dit terecht is.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv het bedrag van € 2,5 mln niet in aftrek kan brengen als afsluitprovisie. X bv heeft namelijk een zakelijke overeenkomst gesloten met Q bv op grond waarvan in de toekomst een deel van de mogelijk te realiseren winst toekomt aan Q bv. Er is geen sprake van een te betalen afsluitprovisie. Als in de toekomst een transactie wordt gesloten, zal X bv slechts worden belast voor de winst die zij behaalt op het haar toekomende deel van de opbrengst. Het deel dat toekomt aan Q bv maakt geen onderdeel uit van de winst van X bv en kan dus ook in 2014 niet als een last worden genomen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 14 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

600

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen