Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslag accijns in stand kan blijven, nu aan X geen beroep op het besluit toekomt. Dat de wettelijke bepaling tot een mogelijk onbillijk hoge grondslag leidt, laat dit onverlet.

X heeft voor haar werkzaamheden de beschikking over een installatie welke gedemonteerd wordt opgeslagen. Ook de brandstoftanks worden losgekoppeld. Tijdens een accijnscontrole worden monsters uit de tanks genomen. Hieruit volgt dat er rode diesel in de tanks zit. X krijgt als gevolg hiervan een naheffingsaanslag accijns opgelegd. In hoger beroep is in geschil of X zich kan beroepen op de goedkeuring uit het besluit beleidsregels accijnswetgeving en de naheffingsaanslag dientengevolge moet worden vernietigd. Verder is in geschil of de naheffingsaanslag terecht gebaseerd is op de maximale inhoud van de tanks.

Hof 's-Hertogenbosch overweegt dat X zich niet kan beroepen op het besluit, omdat de brandstoftanks losgekoppeld waren van de installatie en daarom als losse brandstoftanks moeten worden aangemerkt. Verder oordeelt het hof dat bij wet is vastgesteld dat de naheffingsaanslag gebaseerd moet worden op de maximale inhoud van de tanks en dat het niet aan de belastingrechter is om de billijkheid van de wet te toetsen. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 55

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 14 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

133

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen