Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank de fiscale bewijsregels juist heeft toegepast. Het feit dat het oordeel van de rechtbank in lijn is met het civiele vonnis, betekent niet dat de rechtbank de fiscale bewijsregels heeft miskend.

X is in loondienst als boekhoudster van een vof. Vanaf 2009 boekt X forse bedragen over naar eigen bankrekeningen. Volgens X is het (extra) loon, km-vergoedingen en andere salarisposten. De vennoten van de vof zouden via haar zwart geld uit de zaak halen, wat (deels) naar hen zou zijn teruggevloeid. In geschil zijn diverse (navorderings)aanslagen in de IB-sfeer, alsmede de 25% vergrijpboetes. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft X geld heeft verduisterd en dat dit is door haar genoten als resultaat uit overige werkzaamheden. X moet civielrechtelijk € 843.023 aan haar oude werkgever terugbetalen en de redelijke termijn is overschreden. Daarom worden de boetes gematigd tot in totaal € 10.000. X stelt in hoger beroep dat de rechtbank het vonnis van de civiele rechter klakkeloos heeft overgenomen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank de fiscale bewijsregels juist heeft toegepast. Het feit dat het oordeel van de rechtbank in lijn is met het civiele vonnis, betekent niet dat de rechtbank de fiscale bewijsregels heeft miskend. X heeft bewust onjuiste aangiften gedaan door de extra ontvangsten daarin niet te verantwoorden. De bewijslast wordt daarom omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn door de inspecteur terecht gebaseerd op de niet betwiste overboekingen en deze zijn dus redelijk. Voor 2016 mag X echter alsnog een voorziening vormen van € 34.645, omdat er in dat jaar een redelijke mate van zekerheid was dat zij dit zou terugbetalen. De aanslag over 2016 wordt dienovereenkomstig verlaagd en de boete wordt mede vanwege het overschrijden van de redelijke termijn gematigd tot € 926. Het beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 14 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

750

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen