De handleidingen die zijn opgesteld voor het proces ‘analyse aan de Poort’ hadden geen formele status en zijn waarschijnlijk niet door het management vastgesteld of goedgekeurd. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het lid Omtzigt.

Dat de handleidingen waarschijnlijk niet op managementniveau zijn goedgekeurd, noemt de staatssecretaris ernstig. Het betrokken management had zich ervan moeten vergewissen dat de werkinstructies gevalideerd waren binnen de daarvoor bestemde vaktechnische escalatie- en managementlijnen. Hierover worden gesprekken gevoerd met zowel medewerkers als management.

Uit het rapport van PwC blijkt eveneens dat door de Belastingdienst ingestelde kwaliteitscontroles en waarborgen voor zorgvuldige selectie door het proces ‘analyse aan de Poort’ ontbraken. Ook dit noemt de staatssecretaris een ernstige constatering.

Intensief Toezicht op geselecteerde aangiften wordt pas hervat wanneer volledig duidelijk is dat het proces ‘analyse aan de Poort’ aan alle eisen voldoet op het gebied van rechtmatigheid, privacy en herleidbaarheid. Het doel is om eind 2022 de meest risicovolle processen voor burgers op orde te hebben.

Eind juni 2022 wordt het advies van de Landsadvocaat over de juridische gevolgen van een mogelijke schending van grondrechten bij de selectie van aangiften voor onderzoek naar de Kamer gestuurd met de hoofdlijnenbrief tegemoetkomingsregeling.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juni

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen