A-G de Bock is van mening dat de maaltijdbezorgers, ondanks de vrije vervangingsclausule en de vrijheid om te komen en te gaan, werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. FNV kan een verklaring voor recht krijgen dat de rechtsverhouding, in afwijking van het schriftelijke contract, geldt als arbeidsovereenkomst.

Bezorgers van Deliveroo Netherlands bv werken vanaf februari 2018 uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht (partnerovereenkomst). Hierin staat dat de bezorger zich als ondernemer moet inschrijven in het handelsregister en een BTW nummer moet hebben. De overeenkomst kan door de bezorger direct worden opgezegd en voor Deliveroo geldt een opzegtermijn van een week. De bezorgers krijgen via een (internet)platform de bestellingen binnen. Een bestelling kan altijd geweigerd worden met de volgende redenen: restaurant te ver weg, restaurant wachttijd, wegen gesloten, pech of einde beschikbaarheid. Een bezorger verdient een bonus op basis van de afgeleverde bestellingen in de laatste veertien dagen. Volgens de kantonrechter van Rechtbank Amsterdam is de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers aan te merken als een arbeidsovereenkomst en stelt de FNV in het gelijk. Hof Amsterdam bevestigt dit vonnis. Deliveroo gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal de Bock is van mening dat de bezorgers, ondanks de vrije vervangingsclausule en de vrijheid om te komen en te gaan, werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor het gezagscriterium is bepalend dat het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van Deliveroo. Alleen als de bezorger als zelfstandig ondernemer kan worden beschouwd, is géén sprake van organisatorische inbedding. Of de bezorger werkt in dienst doordat het werk is ingebed óf de bezorger heeft een eigen onderneming. Hierbij geldt het primaat van de feiten: er wordt gekeken naar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. De vordering van FNV is ontvankelijk. FNV kan een verklaring voor recht krijgen dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers, in afwijking van het schriftelijke contract, geldt als arbeidsovereenkomst. De conclusie strekt tot ongegrondverklaren van het beroep van Deliveroo.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 610

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Arbeidsrecht

Editie: 21 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen