In 2020 is de Belastingdienst in 4500 gevallen overgegaan tot opleggen van een nihilstelling in de kinderopvangtoeslag. Zo’n 10% van de ontvangers heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Dit antwoordt staatssecretaris De Vries van Financiën op vragen van de Tweede Kamerleden Leijten (SP), Azarkan (DENK) en Omtzigt (Omtzigt).

De Vries geeft aan hoe de nihilstelling is ingericht. In de fase van definitief toekennen van de kinderopvangtoeslag worden voor alle aanvragers de benodigde gegevens verzameld en gecontroleerd. Hierbij wordt geen selectie gemaakt en wordt geen gebruik gemaakt van risicoprofielen. Wanneer Toeslagen geen, onvoldoende of tegenstrijdige informatie heeft ontvangen, worden vervolgacties in gang gezet. Eerst krijgen de aanvragers een vraagbrief met een verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren. Zonder reactie volgt een rappelbrief ter herinnering. Wanneer geen reactie volgt op het rappel, moet Toeslagen uitgaan van de beschikbare informatie. Er wordt dan een brief verzonden waarin wordt aangekondigd dat Toeslagen de toeslag “op nihil gaat stellen”, waarom dit het geval is, wat de vervolgstappen zijn en wat een aanvrager kan doen als deze het hier niet mee eens is. Aansluitend wordt de formele beschikking gestuurd waartegen een aanvrager bezwaar kan maken. De staatssecretaris stuurt enkele modelbrieven en het invulformulier voor het aanvullen van gegevens als bijlagen mee naar de Kamer. De gronden van de nihilstelling worden momenteel niet in de formele beschikking vermeld, terwijl dit formeel wel moet. Toeslagen neemt mede daarom ieder bezwaar in behandeling waarin de burger kenbaar maakt het niet eens te zijn met de beschikking. Mocht een bezwaar onvoldoende of in het geheel geen redenen bevatten, dan wordt de indiener in de gelegenheid gesteld om dit alsnog aan te vullen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juni

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen