Het Hof Amsterdam oordeelt dat de betaling van de Hedging Adjustment Payment niet kwalificeert als een negatieve component van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de BTW-belaste handelingen van X bv.

X bv sluit in 2001 een zogenoemde DBFM-overeenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de bouw en het beschikbaar houden van de Hogesnelheidslijn in Nederland op het tracé Schiphol – Belgische grens (HSL-zuid). X bv ontvangt voor haar werkzaamheden zogenoemde beschikbaarheidsvergoedingen. Aan deze beschikbaarheidsvergoedingen ligt een financieel model ten grondslag dat mede is gebaseerd op het CLF EURIBOR-tarief van 4,25% per annum. Voor de periode vanaf 31 maart 2007 komt X bv met het ministerie zogenoemde Hedging Adjustment Payments overeen. Als het CLF EUROBOR-tarief in een periode meer dan 4,25% bedraagt, moet het ministerie een Hedging Adjustment Payment betalen aan X bv. Als het CLF EURIBOR-tarief in een periode minder dan 4,25% bedraagt, moet X bv een Hedging Adjustment Payment aan het ministerie betalen. In de formule voor de berekening van de beschikbaarheidsvergoedingen wordt geen rekening gehouden met de Hedging Adjustment Payments. De Hedging Adjustment Payments worden afzonderlijk van de betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen afgewikkeld. In 2017 betaalt X bv een Hedging Adjustment Payment aan het ministerie van € 9.113.990. Daarom brengt X bv € 1.913.938 BTW in aftrek op de verschuldigde BTW. De inspecteur heft dit BTW-bedrag na.

Het Hof Amsterdam oordeelt dat geen rechtstreeks verband bestaat tussen de Hedging Adjustment Payment en de BTW-belaste handelingen die X bv op grond van de DBFM-overeenkomst verricht voor het ministerie. Daarom kwalificeert de betaling van de Hedging Adjustment Payment niet als een negatieve component van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de BTW-belaste handelingen van X bv. De BTW is terecht nageheven. Het hoger beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 3 april

Informatiesoort: VN Vandaag

325

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen