Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat niet kan worden verwacht dat X alsnog een deugdelijke administratie overlegt. X voert geen nieuwe feiten of argumenten aan om de naheffingsaanslag verder te verlagen.

X bv exploiteert een kermisattractie en een oliebollenkraam. Uit een boekenonderzoek over het tijdvak 2 februari 2016 tot en met eind 2017 blijkt dat de administratie gebreken vertoont. De inspecteur legt een naheffingsaanslag omzetbelasting en vergrijpboete op. Hij baseert zich op de door X bv aangegeven omzet en weigert aftrek van voorbelasting. In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslag en de boete- en rentebeschikkingen verder moeten worden verminderd.

Hof ’s-Hertogenbosch ziet geen aanleiding de naheffingsaanslag te verminderen. X bv voert geen nieuwe feiten of argumenten aan. Verder verwacht het hof niet dat X bv alsnog een deugdelijke administratie kan overleggen. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 3 april

Informatiesoort: VN Vandaag

225

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen