De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit over ANBI's gepubliceerd. In het besluit is beleid opgenomen over de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kwalificeren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer.

Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden. Eén van deze voorwaarden is het bestedingscriterium. In overleg met een werkgroep vanuit de brancheorganisatie zijn voorwaarden opgesteld waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te worden aangemerkt.

In het besluit zijn vijf voorwaarden opgenomen. Zo moet het primaire doel van de investering rechtstreeks te verwezenlijken zijn met het doel van de ANBI of dit doel bevorderen en mag het niet gaan om een zakelijke activiteit met als primair doel om een voordeel te behalen.

Er geldt een meldingsplicht als een (investering van een) ANBI bij de inwerkingtreding van dit besluit niet aan de voorwaarden voldoet. Ook moet voor niet-kwalificerende algemeen nut investeringen worden bepaald of het vermogen anderszins redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Het besluit treedt in werking met ingang van 3 april 2024.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 1a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 april

Informatiesoort: VN Vandaag

671

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen