Het Tweede Kamerlid Maatoug heeft de tweede nota van wijziging bij het initiatiefwetsvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief bij de Tweede Kamer ingediend. Met deze nota van wijziging is het wetsvoorstel in lijn gebracht met het Belastingplan 2024.

De wijzigingen betreffen:

  • Het initiële voorstel om de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting te laten vervallen maakt niet langer deel uit van het wetsvoorstel;

  • De maatregel waarmee aan derden ter beschikking gestelde onroerende zaken standaard worden aangemerkt als beleggingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) vervalt;

  • De in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen moeten één jaar later in werking treden, namelijk 1 januari 2025 in plaats van 1 januari 2024. De voorgestelde inwerkingtredingsdatum van de aanpassing van de hoogte van de vrijstelling goingconcernwaarde in de BOR verschuift van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026;

  • Enkele aanpassingen die nodig zijn in verband met een vernummering van leden ingevolge de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024.

Het initiatiefwetsvoorstel is in 2022 ingediend en is al verschillende keer gewijzigd. De laatste keer dat het wetsvoorstel is aangepast was begin vorig jaar.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

Successiewet 1956 35c

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Wet inkomstenbelasting 2001 2.8

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 3 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1690

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen