De Tweede Kamerleden Maatoug en Van der Lee (beiden GroenLinks) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat zich specifiek richt op de regelingen die belastingarbitrage via box 2 in de inkomstenbelasting faciliteren. Verder wordt het box 2 tarief vervangen door een progressief tarief dat oploopt tot 40,59%. Over de eerste schijf tot € 58.989 geldt een tarief van 25,96%.

Dit initiatiefwetsvoorstel bestaat uit een combinatie van zes voorstellen:

  • De doelmatigheidsmarge van 25% in de gebruikelijkloonregeling wordt afgeschaft;
  • De doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang wordt afgeschaft;
  • Aanpassen tarief box 2;
  • Verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling;
  • Kleine ab-pakketten worden uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsregeling;
  • Verlagen vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling naar 25%.

Het initiatiefwetsvoorstel moet 1 januari 2023 in werking treden. Het voorstel wordt eerst naar de Raad van State gestuurd.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

Successiewet 1956 35c

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Wet inkomstenbelasting 2001 2.12

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 9 juni

Focus: Focus

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Carrousel: Carrousel

  1974
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen