Hof Amsterdam is van oordeel dat de WOZ-waarde van het sportcomplex niet op een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof heeft de rechtsbijstandverlener die X in beroep bijstond gevraagd de zittingszaal te verlaten omdat X de machtiging voor deze rechtsbijstandverlener in hoger beroep heeft ingetrokken.

X is gebruiker van een sportcomplex bestaande uit kunstgrasvelden met een kantine. In geschil is de WOZ-waarde 2016. X bepleit verlaging van de waarde van € 508.000 naar € 455.000.

Hof Amsterdam is met de rechtbank van oordeel dat de WOZ-waarde van het sportcomplex niet op een te hoog bedrag is vastgesteld. De heffingsambtenaar heeft de waarde vastgesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde grotendeels binnen de bandbreedtes van de Taxatiewijzer sport. Waar de heffingsambtenaar de bandbreedtes heeft overschreden, heeft hij hiervoor een goede verklaring gegeven. Door gebruik te maken van de taxatiewijzer heeft de heffingsambtenaar de waarde op verifieerbare en controleerbare wijze onderbouwd. Het hof ziet in navolging van de rechtbank geen reden om de restwaarden van de onroerende zaak op nihil te stellen. Overigens heeft X in hoger beroep de machtiging aan de rechtsbijstandverlener die hem in beroep bijstond ingetrokken. Die rechtsbijstandverlener heeft zich wel gemeld voor de zitting bij het hof, maar het hof heeft hem gevraagd de zittingszaal te verlaten omdat de rechtsbijstandverlener niet meer gemachtigd is om namens X op te treden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 2:1

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Bronbelasting

Editie: 21 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  335
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen