Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Hongarije bij de bestrijding van BTW-carrouselfraude in strijd met het EU-recht handelt. Bij fraude wordt het recht op aftrek van voorbelasting namelijk al geweigerd wanneer alleen maar wordt bewezen dat een handeling deel uitmaakt van een keten waarbinnen facturen worden rondgestuurd.

Het Hongaarse Global Ink Trade Kft. neemt kantoorbenodigdheden af van Office Builder Kft. Omdat de bestuurder van Office Builder ontkent facturen aan Global Ink te hebben uitgereikt, weigert de Hongaarse Belastingdienst de door Global Ink geclaimde BTW-aftrek te verlenen. Volgens de fiscus is namelijk sprake van passieve fraude. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Hongarije bij de bestrijding van BTW-carrouselfraude in strijd met het EU-recht handelt. Bij fraude wordt het recht op aftrek van voorbelasting namelijk al geweigerd wanneer alleen maar wordt bewezen dat een handeling deel uitmaakt van een keten waarbinnen facturen worden rondgestuurd. Het Hof van Justitie EU geeft vervolgens aan onder welke omstandigheden BTW-aftrek bij fraude kan worden geweigerd. Zo moet de Belastingdienst nauwkeurig de bestanddelen van de fraude omschrijven en het bewijs van de frauduleuze handelingen leveren. Verder moet de Belastingdienst ook aantonen dat de belastingplichtige actief aan die fraude heeft deelgenomen dan wel wist of had moeten weten dat de verwerving van goederen of diensten waarvoor aanspraak op dat recht werd gemaakt, verband houdt met die fraude.

Lees ook het thema Btw-(carrousel)fraude.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 15 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

482

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen