De Kennisgroep niet-winst actualiseert een aantal standpunten, maar beoogt geen inhoudelijke wijzigingen. Oude versies van de standpunten zijn nog steeds te raadplegen. 

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

Verwerking Belastingplan 2024 in het standpunt

KG:202:2022:2 Ondertekening partner bij periodieke gift (V-N 2023/26.14.29)
KG:202:2022:3 Geen recht op IACK bij gezin dat in België verblijft (V-N 2023/26.14.30)
KG:202:2022:12 IACK in situatie van co-ouderschap en nieuwe partner (V-N 2023/26.14.27)
KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3 (V-N 2023/43.21.3)
KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3 (V-N 2023/43.21.4)
KG:202:2023:39 Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis (V-N 2023/55.24.2)

Toevoeging overgangsrecht voor scholingsuitgaven

KG:202:2022:11 Kwijtschelding lening en negatieve persoonsgebonden aftrek (V-N 2023/26.14.26)

Schrappen abusievelijke verwijzing naar een bijlage

KG:202:2022:14 Afronding heffingskortingen (V-N 2023/26.14.24)

Verwerking van de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

KG:202:2023:5 Vastgoedparticipaties in een besloten fonds voor gemene rekening en box 3 (V-N 2023/26.2.48)
KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een besloten commanditaire vennootschap en box 3 (V-N 2023/56.4)

Verduidelijking aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3 (V-N 2023/43.21.3)

Vervallen in verband met wetswijziging art. 8.14 Wet Inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2024

KG:202:2023:7 Co-ouderschapsregeling inkomensafhankelijke combinatiekorting (V-N 2023/20.19.2)

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.20

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 4.5

Wet inkomstenbelasting 2001 8.1

Wet inkomstenbelasting 2001 3.139

Wet inkomstenbelasting 2001 8.14a

Wet inkomstenbelasting 2001 6.38

Wet inkomstenbelasting 2001 6.34

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

524

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen