Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het verschil in belastingheffing, dat uit het progressieve tarief van de Hongaarse bijzondere belasting voor de telecommunicatiesector voortvloeit, niet kan worden aangemerkt als een indirecte beperking van de vrijheid van vestiging.

Hongarije kent een bijzondere belasting voor de telecommunicatiesector. Volgens Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. is deze belastingheffing discriminerend omdat zij ertoe leidt dat de effectieve belastingdruk komt te rusten op belastingplichtige personen die in buitenlandse handen zijn. Ook leidt de tariefstructuur volgens Vodafone tot discriminatie. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het verschil in belastingheffing, dat uit het progressieve tarief van de Hongaarse bijzondere belasting voor de telecommunicatiesector voortvloeit, niet kan worden aangemerkt als een indirecte beperking van de vrijheid van vestiging in de zin van art. 49 juncto art. 54 VWEU. Volgens de A-G geldt dit ook wanneer grotere ondernemingen bij een op de omzet gebaseerde IB zwaarder worden belast, en deze ondernemingen feitelijk voor het merendeel in handen zijn van buitenlandse aandeelhouders. Verder vormt het uit een progressief tarief voortvloeiende verschil in belastingheffing volgens de A-G geen selectief voordeel ten gunste van ondernemingen met een lagere omzet, zodat er geen sprake is van staatssteun. Ook is de Hongaarse bijzondere belasting niet in strijd met art. 401 Btw-richtlijn, omdat deze op de omzet gebaseerde directe IB niet het karakter heeft van een omzetbelasting.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 108

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 54

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 14 juni

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen