Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Spaanse indirecte belasting, die Oro is verschuldigd ter zake van de inkoop van edele metalen van particulieren, niet in strijd is met het EU-recht. Dat Oro de metalen inkoopt voor ondernemingsactiviteiten is daarbij niet van belang.

Het Spaanse Oro Efectivo SL handelt in edelmetalen. Zij koopt namelijk voorwerpen met een hoog gehalte aan goud of andere edele metalen in van particulieren, en verkoopt deze vervolgens door aan ondernemingen die zijn gespecialiseerd in de vervaardiging van staven of uiteenlopende voorwerpen van edelmetaal. De Spaanse fiscus heft bij de inkooptransacties belasting op de overdracht van vermogensbestanddelen en op authentieke akten. Oro is het niet eens met deze heffing. Zij stelt daarbij dat zij de aankopen doet in het kader van haar handelsactiviteiten. Verder is er volgens haar ook sprake van een dubbele heffing, omdat ook al btw is verschuldigd over de aankopen. De Spaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Spaanse indirecte belasting, die Oro is verschuldigd ter zake van de inkoop van edele metalen van particulieren, niet in strijd is met het EU-recht. Dat Oro de metalen inkoopt voor ondernemingsactiviteiten, acht het Hof van Justitie EU niet van belang. Verder stelt het Hof van Justitie EU nog vast dat er geen sprake is van aantasting van het beginsel van fiscale neutraliteit op het gebied van de btw, omdat de Spaanse belasting niet een belasting is die is geharmoniseerd in het kader van de Btw-richtlijn.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 14 juni

24

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen