Staatssecretaris Snel heeft nogmaals zijn excuses aangeboden aan ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet. Daarnaast kondigt hij extra maatregelen aan.

Snel heeft de onlangs benoemde Adviescommissie uitvoering toeslagen gevraagd hem te helpen om de situatie voor gezinnen die tekort zijn gedaan door het optreden van de overheid recht te zetten. Ook heeft de staatssecretaris de adviescommissie gevraagd om advies uit te brengen over de mogelijkheid om daar waar nodig maatwerk te bieden aan de betrokken ouders binnen de wettelijke kaders en de grenzen van uitvoerbaarheid.

Om te voorkomen dat ouders verder in de problemen komen, heeft de staatssecretaris besloten dat de invordering en verrekeningen met lopende toeslagen in deze CAF 11-zaken met onmiddellijke ingang zal worden opgeschort. Verder vraagt hij de Adviescommissie hoe de ouders anderszins tegemoet gekomen kunnen worden.

Daarnaast wil de staatssecretaris samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag en de bijbehorende wettelijke bepalingen tegen het licht houden.

De staatssecretaris neemt deze maatregelen omdat uit een eigen, extra analyse blijkt dat de focus in dit dossier te veel lag op het bestrijden van misbruik. Dit in combinatie met deels te rigide wetgeving, een onzorgvuldige en trage uitvoering door Toeslagen en weinig oog voor de menselijke maat bracht veel gezinnen onnodig in de problemen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juni

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen