Het Hof van Justitie EU stelt vast dat het begrip ‘vergelijkbare sociale voorwaarden’ niet nauwkeurig aangeeft welke aspecten van de betrokken zorgdiensten moeten worden vergeleken om te beoordelen of art. 132 lid 1 onderdeel b EG-richtlijn 2006/112 van toepassing is. Het HvJ EU geeft vervolgens aan met welke aspecten rekening moet worden gehouden.

Het Portugese Idealmed III – Serviços de Saúde SA exploiteert vijf medische centra met winstoogmerk. Zij verzoekt in 2012 om te worden onderworpen aan de normale btw-regeling. Uit een controle van de Portugese Belastingdienst blijkt echter dat een btw-vrijstelling van toepassing is op de activiteiten van Idealmed, zonder dat zij van deze vrijstelling kan afzien. Vervolgens sommeert de Belastingdienst Idealmed om de ten onrechte afgetrokken btw terug te betalen. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU stelt vast dat het begrip ‘vergelijkbare sociale voorwaarden’ niet nauwkeurig aangeeft welke aspecten van de betrokken zorgdiensten moeten worden vergeleken om te beoordelen of art. 132 lid 1 onderdeel b EG-richtlijn 2006/112 van toepassing is. Vervolgens merkt het HvJ EU op dat van belang is dat de diensten in het algemeen belang worden verricht. Verder geldt dat voor verlening van de vrijstelling aan andere dan publiekrechtelijke instellingen de voorwaarde kan worden gesteld dat deze instellingen prijzen toepassen die zijn goedgekeurd door de overheid. Ook is volgens het HvJ EU de mate waarin de socialezekerheidsinstellingen van een lidstaat de kosten van de zorgdiensten vergoeden van belang.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 6 maart

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen