Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente Deurne bij de legesheffing de opbrengstlimiet niet heeft overschreden.

X bv vraagt bij de gemeente Deurne een omgevingsvergunning aan voor de uitbreiding van een bedrijfspand. In geschil zijn de leges van € 71.714,07 voor de behandeling van de aanvraag.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente Deurne bij de legesheffing de opbrengstlimiet niet heeft overschreden. De heffingsambtenaar heeft voldoende inzicht verschaft in de kostendekkendheid van de leges. Hetgeen X bv daar tegenover stelt is onvoldoende. Zij heeft de betrouwbaarheid van de gemeentelijke ramingen onvoldoende bestreden. Verder stemt de rechtbank in met de wijze van legesheffing van de gemeente (heffing op basis van normkosten). Deze wijze van heffing kan niet worden aangemerkt als onredelijk of willekeurig. Deze regionale ROEB-lijst met bouwkosten voorziet ook in een passende categorie voor het op te richten bouwwerk van X bv. De rechtbank verklaart het beroep van X bv ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229b

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Editie: 6 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen