De ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is op 5 maart 2020 gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking op 6 maart 2020 en werkt terug tot en met 1 januari 2020. Met de wijziging wordt het verplicht gebruik van Eherkenning wettelijk geregeld.

Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige die aangifte vennootschapsbelasting of loonbelasting wil doen via het nieuwe portaal “MijnBelastingdienst Zakelijk” heeft Eherkenning nodig om te kunnen inloggen. Verplicht gebruik van Eherkenning geldt voor de aangifte vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 en het verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Tevens geldt de verplichting voor de aangifte loonbelasting voor een onderneming met tien of minder werknemers voor tijdvakken na 1 januari 2020. Alleen eenmanszaken kunnen in dit geval nog inloggen met DigiD. Ondernemingen met meer dan tien werknemers moeten altijd gebruik maken van aangifte- of administratiesoftware voor het doen van aangifte loonbelasting.

Voor de overige gevallen zoals de aangifte omzetbelasting geldt dat er tenminste één alternatief voor Eherkenning is om toegang te krijgen tot het portaal.

Er zijn ongeveer 540 organisaties die geen Eherkenning kunnen krijgen, omdat zij zich niet in kunnen schrijven in het Handelsregister. De oplossingen hiervoor worden uitgewerkt. Deze groep is gevraagd om voor de korte termijn aangiftesoftware aan te schaffen of de aangifte uit te besteden aan een fiscaal adviseur. De restgroep maakt tevens deel uit van de groep die uitstel voor de aangifte loonheffingen krijgt tot 1 juli 2020.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen