Rechtbank Den Haag geeft uitleg over het begrip ‘onmiddellijk in- en uitstappen’ van personen in de parkeerbelasting.

Aan X zijn vier naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. X stelt dat sprake was van onmiddellijk in- en uitstappen van personen.

Rechtbank Den Haag geeft uitleg over het begrip ‘onmiddellijk in- en uitstappen’ van personen in de parkeerbelasting. Er hoeft geen parkeerbelasting te worden betaald voor het neerzetten van een auto, als er sprake is van het onmiddellijk in- en uitstappen van personen. Onder dit begrip kunnen slechts handelingen worden verstaan die een daadwerkelijk in- en uitstappen uit de auto vormen. Het gedurende enkele minuten op de parkeerplaats achterlaten van de auto valt daar niet onder (Hof Arnhem 16 juli 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AI1627, Belastingblad 2003, p. 1317). De rechtbank oordeelt verder dat de bestuurder van de auto zichtbaar moet zijn en de situatie kortdurend. Uit de scanfoto’s blijkt dat X niet zichtbaar was rondom het voertuig en dat hij van het voertuig is weggelopen. X heeft ter zitting verklaard dat hij de woning binnen is gegaan om zijn moeder te helpen met haar jas en dan samen met haar naar de auto is gelopen. Deze handelingen vallen niet onder het onmiddellijk in- of uitstappen van personen, om die reden is er sprake van parkeren. De naheffingsaanslagen parkeerbelasting zijn terecht aan X opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 6 maart

59

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen