Naar aanleiding van een Woo-verzoek heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën documenten openbaar gemaakt die zien op de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De documenten geven een inkijk in het proces om de problematiek rondom FSV in kaart te brengen en te herstellen.

De FSV was een applicatie die werd gebruikt voor registratie van signalen rondom risicoselectie als onderdeel van het geautomatiseerde systeem voor het doen van aangiften en aanvragen van toeslagen. FSV is in februari 2020 uitgezet, omdat het systeem niet voldeed aan de AVG. Er stonden onjuiste gegevens in en de gegevens werden te lang bewaard. Ook hadden teveel mensen toegang tot het systeem. Daarnaast heeft FSV geleid tot onterechte effecten zoals afwijzingen van persoonlijke betalingsregelingen en aanvragen van Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2022 een bestuurlijke boete van € 3,7 mln opgelegd in verband met het verwerken van persoonsgegevens in de FSV.

De verstrekte documenten bestaan uit memo’s, nota’s, interne rapporten en presentaties van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de werkwijze en het herstel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

472

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen