Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Foundation kwalificeert als doelvermogen en dat de heer X door het onvermeld laten van zijn gerechtigheid tot de baten van de Foundation niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan. De bewijslast wordt daarom omgekeerd en verzwaard.

De heer X is bestuurder van H bv, waarvan de aandelen worden gehouden via onder meer twee Ltd's. De aandelen in één daarvan worden (middellijk) gehouden door een naar Panamees recht opgerichte Foundation. X is voor 97% gerechtigd tot de baten uit die Foundation. X maakt in zijn IB-aangifte over 2008 geen melding van het feit dat hij is gerechtigd tot een trust of ander doelvermogen. In 2016 start de FIOD een onderzoek bij Ltd1. In geschil is de IB-navordering over 2008 en in het bijzonder of X de vereiste aangifte heeft gedaan. De € 5200 die X in 2008 van de Foundation heeft ontvangen, is door de inspecteur belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Foundation kwalificeert als doelvermogen en dat X door het onvermeld laten van zijn gerechtigheid tot de baten van de Foundation niet de vereiste aangifte heeft gedaan. De bewijslast wordt daarom omgekeerd en verzwaard. Ten aanzien van de € 5200 stelt X vergeefs dat dit een mondeling overeengekomen onbelaste borgstellingsprovisie zou betreffen. De correctie is redelijk, omdat die mede is gebaseerd op een gespreksverslag van zijn fiscale adviseur. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 17 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  244
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen