Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X zich niet kan beroepen op opgewekt vertrouwen. Hij maakt niet aannemelijk dat de inspecteur de brief met de openingsbalans heeft ontvangen. Het boekverlies is terecht gecorrigeerd.

X drijft sinds 2008 een onderneming. Per 1 mei 2009 brengt hij gebouwen in zijn onderneming in. De gebouwen worden geactiveerd voor € 827.000. In 2016 verkoopt X de gebouwen voor € 367.000 en claimt hij een boekverlies van € 373.000 in zijn IB-aangifte in verband met de verkoop. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur de inbrengwaarde van de gebouwen per 1 mei 2009 vast op € 575.000. Hij stelt het boekverlies vast op € 121.000. X is het hier niet mee eens. Volgens hem heeft de inspecteur vertrouwen gewekt dat hij instemt met de inbrengwaarde van € 827.000. Hij beroept zich onder andere op een brief waarin hij een openingsbalans heeft vermeld. De inspecteur ontkent deze brief te hebben ontvangen.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X zich niet kan beroepen op opgewekt vertrouwen. Hij maakt niet aannemelijk dat de inspecteur de brief met de openingsbalans heeft ontvangen. Ook is het enkel volgen van de IB-aangiften van voorgaande jaren onvoldoende voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Verder maakt X niet aannemelijk dat de controleur tijdens het boekenonderzoek heeft toegezegd dat de omvang van het door X mogelijk te lijden fiscale boekverlies als gevolg van de verkoop van de gebouwen niet door de inspecteur ter discussie zal worden gesteld. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 6 mei

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen