Namens de Staatssecretaris van Financiën is naar aanleiding van een WOB-verzoek een interne werkinstructie van de Belastingdienst verstrekt over de saldoverklaring lijfrente.

De werkinstructie heeft betrekking op het afgeven van lijfrente saldoverklaringen. In het document wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende fiscale lijfrente-regimes en de soorten lijfrenteverzekeringen. Verder is er aandacht voor de revisierente met enkele voorbeelden en de situaties wanneer geen saldoverklaring wordt afgegeven. Daarnaast wordt de behandeling van het verzoek in detail beschreven.

Naast de werkinstructie over de behandeling van een verzoek om een lijfrente saldoverklaring is tevens verzocht om een werkinstructie die ziet op fraude ten aanzien van de lijfrente saldoverklaring, met name ten aanzien van risicoprofilering, risicomelding en fraudeprofilering. Ook is verzocht om een document met de richtlijnen zoals vereist door de Wet AVG tot het inrichten van een gegevensadministratie inzake belastingplichtigen met een lijfrente saldoverklaring. Deze documenten zijn niet aangetroffen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen goedkeuringsplicht kent door de Autoriteit Persoonsgegevens voor persoonsregistraties of verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 6 mei

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen