Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X BV niet aannemelijk maakt dat een lager gebruikelijk loon dan de inspecteur heeft gehanteerd, gerechtvaardigd is vanwege een structurele verliessituatie of vanwege de continuïteit van het bedrijf.

Belanghebbende, X BV, is opgericht op 14 oktober 2014. In de jaren 2014, 2015 en 2016 meldt X BV zich niet bij de Belastingdienst als werkgever/inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffingen op. Het gebruikelijk loon voor 2014 is bijgesteld tot € 10.000 en voor 2015 tot € 44.000. In geschil is welk bedrag in 2014 en 2015 aan gebruikelijk loon voor de enig aandeelhouder en bestuurder in aanmerking moet worden genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X BV niet aannemelijk maakt dat de door hem overgelegde jaarstukken de werkelijkheid weergeven. Onduidelijk is wie de jaarstukken heeft opgemaakt en aan de hand van welke gegevens dat is gebeurd. X BV maakt ook niet aannemelijk dat een lager gebruikelijk loon dan de inspecteur heeft gehanteerd, gerechtvaardigd is vanwege een structurele verliessituatie of vanwege de continuïteit van het bedrijf. Ook is niet aannemelijk dat X BV het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen. Omdat X BV in 2015 € 29.800 aan loon heeft ontvangen, bedraagt in 2015 het fictieve loon € 14.200. Het hoger beroep van X BV is ongegrond.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 6 mei

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen